ارز دیجیتالی – دنیای در حال تغییر

ارز دیجیتال

مبادلات مالی حداقل تو کشور ما همیشه یه مشکل اساسی بوده. چند سالی هست که سیستم شتاب تونسته خوب این نقیضه رو جبران کنه اما کماکان مشکل اساسی داریم با مبادلات ارزهای خارجی. از یه طرف تحریم هستیم و خدمات…