وب سایت روانشناسی ویکی روان

وب سایت روانشناسی ویکی روان

همیشه علاقه خاصی به روانشناسی داشتم و دارم. شاید دلیلش خواهر بزرگترم باشه که اونم از اول به روانشناسی علاقه داشت و البته رفت دنبال این علاقه. تا فوق لیسانس و ایران خوند و من همیشه پیگیر کتاب های درسیش…