پادکست – راه های ایجاد انگیزه در کارکنان

راه های ایجاد انگیزه در کارکنان مهندس محمد خانی

خیلی از اوقات فکر میکردم که میشه به جای نوشتن ایده ها و نظراتم اونها رو ضبط کنم تا برای مخاطب هم استفاده ازش راحتتر باشه و حتی بتونن تو ماشین هم بهشون گوش بدن. ایده ضبط پادکست های مختلف…